Description: Hayate no Gotoku!! Original Soundtrack 2
Released: July 29, 2009
File Size: 124 MB (320kbps)
Get Sample in 4S | FT

Track List :
1. Kaikatsu
2. Ouka
3. Youyou
4. Ketsuzen
5. Subtitle wa
6. Chinmyou
7. Munen
8. Ukatsu
9. Yakki
10. Aikyou
11. Eyecatch Ho
12. Kenkou
13. Kankai
14. Nanjuu
15. Kensou
16. Chinutsu
17. Kaihou
18. Kenen
19. Eyecatch He
20. Shadatsu
21. Sekizen
22. Chiki
23. Shibo
24. Tsuioku
25. Azen
26. Shunjun
27. Tawagoto
28. Kujuu
29. Joujou
30. Fukaku
31. Eyecatch To
32. Souchou
33. Shouryo
34. Anitsu
35. Date
36. Kobu
37. Kiraku
38. Shikan
39. Kouchaku
40. Kigai
41. Eyecatch Chi
42. Sekiryou
43. Hakuraku
44. Monmon
45. Annei
46. Seiya

Post a Comment

 
Top
notifikasi